Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 14,815 (0.093 secs)
You searched for: (collection:opensource OR mediatype:opensource) AND -mediatype:collection AND firstTitle:H
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[texts]"habib23_400" - habib23
تÙسÙر اÙأحÙاÙ
Keywords: habib23
Downloads: 272
[texts]"habib_643_781_32" - "habib_643_781_32"
"habib_643_781_32"
Keywords: habib_643_781_32
Downloads: 55
[texts]"habib_643_781_869" - "habib_643_781_869"
"habib_643_781_869"
Keywords: habib_643_781_869
Downloads: 48
[texts]"Hablemos de Linux..." - Camarada Jorge Barbosa y Ricardo Estrada
Escucha el Podcast "Hablemos de Linux" por Camarada Emperador Jorge Barbosa y Ricardo Estrada que se transmitió en el "Boletín Tecnológico AREJ" No. 108 por http://goo.gl/Lv42f o por http://goo.gl/CdpZw
Downloads: 16
[texts]"Hamlet and the Purification Chain" - ADAM FIELED
Notes regarding Shakespeare's "Hamlet" and a new gestalt system of aesthetics ("Changes").
Keywords: adam fieled; shakespeare; hamlet; purification chain; changes; aesthetics
Downloads: 20
[texts]"Hanged Alive" - Craig A. Evans
Hanging and crucifixion in Palestine of late antiquity
Keywords: hanging; crucifixion; Deuteronomy 21:22-23
Downloads: 710
[texts]"Hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir" "Risale-i Nur Külliyatı'ndan" - Bediüzzaman Said Nursi
Risale-i Nur Cep/Web indir Risale-i Nur Dersi Videoları (Altyazılı) İnternetten Risale-i Nur Okuma Risale-i Nur Kütüphanesi Risale-i Nur Enstitüsü Köprü Dergisi (Risale-i Nur Eksenli Akademik Çalışmalar) Risale-i Nur Videolarını archive.org nurvideoları sayfasından indir Risale-i Nur Külliyatı'nın tamamını mp3 formatında indirin
Keywords: Risale-i Nur; İslamî; Bediüzzaman; Said Nursî; külliyat; ayet; tefsir; inanç; siyasi; ahlaki; felsefi; eser; felsefi akımlar; bilimsel gelişmeler; iman; İslam; Allah’ın varlığı; Allah (c.c); kader; kıyamet; ahiret; peygamberlik; mucize; mehdi; deccal; Mesih; ahir zaman; varlığın gayesi; Ben kimim; Nereden geldim; Nereye gidiyorum; Allah; Peygamber; Hz. Muhammed; Kur’an-ı Kerim; Din; Sözler; kâinat; insan; çağımız anlayışı; ibadet; insan kaderinin mahkumu mudur; kainat niçin yaratıldı; Kur'an neden mucizedir; Mektubât; Kainattaki sürekli faaliyetin sırrı; Tek Allah'a inanç (Tevhid); Peygamber (a.s.m.) mucizeleri; İslamda reform; milliyetçilik; oruç; Lem'alar; Gençler; öğrenciler; hastalar; yaşlılar; ilim adamları; hanımlar; Hayat; Allah'ın varlığının kesin isbatı, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu; aile hayatının huzur prensipleri; iman kardeşliğini pekiştiren esaslar; günahın psikolojik tahlili; günahtan kurtuluş yolları; Şuâlar; Kainattan yaratıcısını soran bir seyyahın gözlemleri; bütün varlıkların dilinden tevhid delilleri; insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; ahirzamanda gelecek olan Deccal ve Süfyan gibi müthiş şahsiyetlerin mahiyetleri; Mesnevî-i Nûriye; insana Rabbini tanıtan yollar, insanın nefisle mücadelesinde takip edeceği esaslar; iman hakikatlerinin açıklamaları; fihriste; İşârâtü'l-İ'câz; Kur'an'ın yepyeni yorumları, ince manaları, ilimlerin keşfiyle anlaşılan gerçekleri; Kur'an'ın mucize oluşu; Kur'an'ın nazmındaki vecizliği ve mucizeliği; Asâ-yı Mûsâ; Kur'ani bir bakış; etrafımızdaki varlıklar, ölümden sonra diriliş; âhiret inancı ile dünyadaki mutluluk; Barla Lâhikası; iman ve Kur'an hizmetinin meslek ve metodu; Kastamonu Lâhikası; Nur'un inkişafı; mahiyeti; iman hizmeti; nur talebelerin hizmet tarzları ve din düşmanları ile mücadele şekilleri; iman ve Kur'an hizmetinin özeti; içtimâî dersler; Emirdağ Lâhikası; Nur müellifi; üniversite talebeleri; iman ve Kur'an hizmetinin günümüzdeki içtimâî veçhesi; Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî; Kur'an-ı Kerim'in 33 âyetinin tefsiri, Hazret-i Ali'nin (r.a.) ve Abdulkadir Geylani'nin Risale-i Nur'a gaybî işaretlerinin izahı; Risale-i Nur Külliyatının mânâ alemindeki yerini ve ehemmiyeti; Tarihçe-i Hayat; hizmet; gayret; cehd; fedakarlık; Münazarat; hürriyet; meşrutiyet; istibdadın tarifi, mahiyeti, neticeleri; kalkınmamışlığın sebep ve çareleri; millet iradesinin hakimiyeti; müslümanlar arası birlik, bilhassa Kürt, Türk ve Arap milletlerini bir ve beraber olmaya mecbur kılan zaruretler; Muhakemat; Müslümanların geri kalış sebepleri, bu sebepleri gidermenin çareleri; teknik gelişmelere İslâmiyet adına karşı çıkanların durumu; mantık; sağlam düşünce; doğru konuşup, doğru yazmanın ölçüleri; Hutbe-i Şamiye; Sünuhat; Hutuvat-ı Sitte; Hizmet Rehberi; Beyanat ve Tenvirler
Downloads: 2
[texts]"Head" and "Had" - John Robinson, ESL Instructor, City College of San Francisco
This is an exercise in vocabulary and pronunciation for ESL learners.
Keywords: ESL; Pronunciation
Downloads: 60
[texts]"Help!" (Greying Ghost chapbook) - Adam Fieled
"Help!" by American poet Adam Fieled was released as a Greying Ghost chapbook in 2008.
Keywords: help; greying ghost press; american poetry
Downloads: 61
[texts]"Hermano Entrepreneurs!" Constructing a Latino Diaspora across the Digital Divide
by Monica DeHart
Keywords: digital; diaspora; Latino; digital divide
Downloads: 59
[texts]"History 101" Medo-Persian Captivity PDF - Deacon Aithan Of Israel United In Christ
Historical Information For The 12 Tribes Scattered Concerning The Medo-Persian Captivity.
Keywords: Israel United In Christ; twelve tribes; blacks; latino; indian; native american; YHWH; Yahawashi; Jesus; Christ; Medo Persian Captivity; commandments; law; Most High; Apocrypha; Old Testament; New Testament
Downloads: 422
[texts]"Holdeman Descendants" Volumne 2 - Ella G Holdeman
PDF format, complete and un edited. Some pages duplicated. Scan of original book.
Keywords: Christian Holdeman; Christiana Buzzard; Christiana Holdeman; Sarah Buzzard; Boshart; Levi Grove
Downloads: 2,863
[texts]"How I Engineered the Freight Train Dragster" by Steve Perry
A presentation by Steve Perry at GSL XXIII on the engineering and building of the 1/25th scale Freight Train dragster replica.
Keywords: model cars; GSL
Downloads: 571
[texts]"How to Build Championship Scale Vehicles" - Mark S. Gustavson and Robert A. Wick
A book detailing the the planning and construction of contest winning scale models.
Keywords: model cars; GSL
Downloads: 347
[texts]"Humour: An analysis" - John Watson (1850-1907), seud. Ian Maclaren.
Edición facsimilar corregida de John Watson (1850-1907), seud. Ian Maclaren, "Humour: An analysis" en Books and bookmen and other essays (1912).
Keywords: adelyc; libros de baubo; baubo; risa; humor; elyc
Downloads: 183
[texts]"Hâtem-i Tevhid" "Risale-i Nur Külliyatından" - Bediüzzaman Said Nursi
Risale-i Nur Cep/Web indir Risale-i Nur Dersi Videoları (Altyazılı) İnternetten Risale-i Nur Okuma Risale-i Nur Kütüphanesi Risale-i Nur Enstitüsü Köprü Dergisi (Risale-i Nur Eksenli Akademik Çalışmalar) Risale-i Nur Videolarını archive.org nurvideoları sayfasından indir Risale-i Nur Külliyatı'nın tamamını mp3 formatında indirin
Keywords: Risale-i Nur; İslamî; Bediüzzaman; Said Nursî; külliyat; ayet; tefsir; inanç; siyasi; ahlaki; felsefi; eser; felsefi akımlar; bilimsel gelişmeler; iman; İslam; Allah’ın varlığı; Allah (c.c); kader; kıyamet; ahiret; peygamberlik; mucize; mehdi; deccal; Mesih; ahir zaman; varlığın gayesi; Ben kimim; Nereden geldim; Nereye gidiyorum; Allah; Peygamber; Hz. Muhammed; Kur’an-ı Kerim; Din; Sözler; kâinat; insan; çağımız anlayışı; ibadet; insan kaderinin mahkumu mudur; kainat niçin yaratıldı; Kur'an neden mucizedir; Mektubât; Kainattaki sürekli faaliyetin sırrı; Tek Allah'a inanç (Tevhid); Peygamber (a.s.m.) mucizeleri; İslamda reform; milliyetçilik; oruç; Lem'alar; Gençler; öğrenciler; hastalar; yaşlılar; ilim adamları; hanımlar; Hayat; Allah'ın varlığının kesin isbatı, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu; aile hayatının huzur prensipleri; iman kardeşliğini pekiştiren esaslar; günahın psikolojik tahlili; günahtan kurtuluş yolları; Şuâlar; Kainattan yaratıcısını soran bir seyyahın gözlemleri; bütün varlıkların dilinden tevhid delilleri; insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; ahirzamanda gelecek olan Deccal ve Süfyan gibi müthiş şahsiyetlerin mahiyetleri; Mesnevî-i Nûriye; insana Rabbini tanıtan yollar, insanın nefisle mücadelesinde takip edeceği esaslar; iman hakikatlerinin açıklamaları; fihriste; İşârâtü'l-İ'câz; Kur'an'ın yepyeni yorumları, ince manaları, ilimlerin keşfiyle anlaşılan gerçekleri; Kur'an'ın mucize oluşu; Kur'an'ın nazmındaki vecizliği ve mucizeliği; Asâ-yı Mûsâ; Kur'ani bir bakış; etrafımızdaki varlıklar, ölümden sonra diriliş; âhiret inancı ile dünyadaki mutluluk; Barla Lâhikası; iman ve Kur'an hizmetinin meslek ve metodu; Kastamonu Lâhikası; Nur'un inkişafı; mahiyeti; iman hizmeti; nur talebelerin hizmet tarzları ve din düşmanları ile mücadele şekilleri; iman ve Kur'an hizmetinin özeti; içtimâî dersler; Emirdağ Lâhikası; Nur müellifi; üniversite talebeleri; iman ve Kur'an hizmetinin günümüzdeki içtimâî veçhesi; Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî; Kur'an-ı Kerim'in 33 âyetinin tefsiri, Hazret-i Ali'nin (r.a.) ve Abdulkadir Geylani'nin Risale-i Nur'a gaybî işaretlerinin izahı; Risale-i Nur Külliyatının mânâ alemindeki yerini ve ehemmiyeti; Tarihçe-i Hayat; hizmet; gayret; cehd; fedakarlık; Münazarat; hürriyet; meşrutiyet; istibdadın tarifi, mahiyeti, neticeleri; kalkınmamışlığın sebep ve çareleri; millet iradesinin hakimiyeti; müslümanlar arası birlik, bilhassa Kürt, Türk ve Arap milletlerini bir ve beraber olmaya mecbur kılan zaruretler; Muhakemat; Müslümanların geri kalış sebepleri, bu sebepleri gidermenin çareleri; teknik gelişmelere İslâmiyet adına karşı çıkanların durumu; mantık; sağlam düşünce; doğru konuşup, doğru yazmanın ölçüleri; Hutbe-i Şamiye; Sünuhat; Hutuvat-ı Sitte; Hizmet Rehberi; Beyanat ve Tenvirler
Downloads: 2
[texts]#4 Helping Hands Comic - Rebuilding in New Orleans - Tim Frentz
The Helping Hands Network travels from Northern Minnesota along the rivers to New Orleans and over to Texas, assisting Causes in need along the way. Check out the adventures of the networks founder, new age American Yogi, T. You can subscribe to all past and future issues by emailing tfrentz@hotmail.com
Keywords: New age; yogi; guru; helping hands; network; charity; foundation; non profit; philanthropy
Downloads: 18
[texts]#halak_fer3on

Downloads: 1
[texts]' 1 HJF E 1 '
' 1 HJF E 1 '
Keywords: ' 1 HJF E 1 '
Downloads: 47
[texts]' How To Make And Use Argument Maps' (Edgar Hartel) - Edgar Hartel
To open/download this PDF e-book,click the blue 'PDF' link to the left.------------------------------------------------------Subject: How argument mapping can make discussions better (and shorter). Why different perceptions of reality can cause disagreement, and how diagrams can make people aware of this.Target audience: Everyone interested. No special knowledge required.Estimated reading time: 20-25 minutesPage layout: Allows easy reading without scrolling, even on very small screens.License: F...
Keywords: argument maps; arguments; discussions; ideal discussions; debates; transparency; reality perception; observations vs. interpretations; argument evaluation; multi-party argument evaluation; argument evaluation diagrams
Downloads: 96
[texts]'Human Skin' Lampshade and Nazi Shrunken Heads - Psyops Gone Wild
'Human Skin' Lampshade and Nazi Shrunken Heads - Psyops Gone Wild In this short installment - the propaganda hoaxes of lampshades and human soap. The Allied propaganda machine was grasping at anything Soviet think tanks could come up with to justify the massive costs of the war, in money and human life. To people of today it might seem pathetically childish or even comic, but really it is chilling...
Keywords: human skin; lampshades; soap; jewish soap; debunked; trials; poland; reality; GPR; forensic; study; Richard Krege; burial; rirual; bones; Evidence; Birkenau; Auschwitz; documentary; holocaust; revision; history; russia; russian propaganda; birkenau; germany; world war two; WW2; truth movement; NWO; carbon monoxide; gas wagons; concentration camps; jewish; prison; prison camps; concentration camps; gas chambers; crematoria; discussion; hoax; zyklon-B; revision; propaganda; revisionist; history; study; schools; education; information; holohoax; fraud; myths; films; six million; russia; KGB; death camps; bomb shelter; documentary; BBC; freedom; liberation; schindler's list; wiesel; coverup NAZI; hitler; investigation; I.G. Farben; Steven Spielberg; brainwashing; mind control; dogma; censorship; ban; knowledge; forbidden; Khazar; Khazarian; supremacy; Talmud; gematria; IRC report; Khazar Mafia; Magog; Scythians; Ashkenazi; thirteenth tribe; twelve tribes; torah; prophecy; government; radio; library; plays
Downloads: 827
[texts]( His) Story Of Paramahamsa - Paramahamsa Nithyananda
Story of Supreme Swan: "Paramahamsa"Based on discourses delivered to Anand Samajis worldwide by Paramahamsa Nithyananda 
Keywords: Paramahamsa; Swami; Nithyananda; Master; Saint; Paramahamsa Nithyananda
Downloads: 56
[texts]( Historical Dictionaries Of Religions, Philosophies And Movements) Anthony Preus Historical Dictionary Of Ancient Greek Philosophy The Scarecrow Press, Inc. ( 2007)
Philosophical books
Keywords: Majid Fakhry; history of Islamic philosophy; a history of Islamic philosophy; Islamic philosophy; Columbia university press; third edition; third ed
Downloads: 46
[texts](1942) Handbook on the British Army - Herbert Hillary Booker 2nd - Tujunga, California - 2009
The ultimate book on the equipment, insignia, medals, ribbons, uniforms, etc. of the British Army in the Second World War.
Keywords: Great Britain; United Kingdom; British Army; 1942; Second World War; World War Two; uniforms; insignia; equipment; ribbon bars; medals
Downloads: 1,212 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts](hi-res) WAY OUT: you were once big, but now you are small - Rob Currie, Rahul Dev, Mattias Darrow, kwk, David Corns, John Zahorian
The fifth issue of WAY OUT (high-resolution version), featuring: poetry from Rob Currie a comic from Rahul Dev drawings from Mattias Darrow prose from kwk drawings from David Corns photos from John Zahorian find out more about WAY OUT at lopsig.wordpress.com/welcome
Keywords: way out; zine; rob currie; small things; rahul dev; the first hamster in space; mattias darrow; pilgrims to the hidden land; scavenger priest; the electric wizard comes to wastes; kwk; 34; david corns; party people; john zahorian; welcome to washington
Downloads: 102
[texts](His) Story of Paramahamsa
Book containing, the story of an enlightened Master
Keywords: s.t.o.r.y
Downloads: 88
[texts](Hisn Almuslim) Fortress of the Muslim, Invocations from the Quran and Sunnah - (Hisn Almuslim) Fortress of the Muslim, Invocations from the Quran and Sunnah
(Hisn Almuslim) Fortress of the Muslim, Invocations from the Quran and Sunnah
Keywords: (Hisn Almuslim) Fortress of the Muslim; Invocations from the Quran and Sunnah
Downloads: 654
[texts](Hisn Almuslim) Fortress of the Muslim, Invocations from the Quran and Sunnah - Chinese - alhamdulillah-library.blogspot.in.pdf - ISLAMIC CHINESE BOOK
(Hisn Almuslim) Fortress of the Muslim, Invocations from the Quran and Sunnah - Chinese - alhamdulillah-library.blogspot.in.pdf Short Discription: Fortress of the Muslim, Invocations from the Quran and Sunnah: is a very beautiful booklet consists of many authentic Dua's (supplications) for a Muslim to supplicate on a daily basis and on special occasions.
Keywords: (Hisn Almuslim) Fortress of the Muslim; Invocations from the Quran and Sunnah - Chinese - alhamdulillah-library.blogspot.in.pdf
Downloads: 58
[texts]. Halis OZGU Sabiha OZGU yazilari - ihramcizade
Nasıl Mutlu Olabiliriz
Keywords: Modern Psikoloji Ve insan
Downloads: 461
[texts]001.html

Downloads: 32
[texts]002henryglenn - Henry & Glenn
HENRY & GLENN
Keywords: Henry & Glenn
Downloads: 73
[texts]003 Harrypotter
Harrypotter 003
Keywords: Harrypotter
Downloads: 153
[texts]004 Harrypotter
Harrypotter 004
Keywords: Harrypotter
Downloads: 159
[texts]005 Harrypotter
Harrypotter
Keywords: Harrypotter
Downloads: 203
[texts]006 Harrypotter
Harrypotter 006 
Keywords: Harrypotter
Downloads: 245
[texts]007 Harrypotter
Harrypotter 007 
Keywords: Harrypotter
Downloads: 264
[texts]007. Hadees Aik Pehchan - Qazi Adnan
Hadees ki pehchaan ke usool aasan aam fehem zaban me
Keywords: Ahlehadees Islam
Downloads: 4
[texts]01 Historia SJAndalucía - Wenceslao Soto
Breve historia de la provincia Bética de la Compañía de Jesús
Keywords: Jesuitas; Bética
Downloads: 33
[texts]01 على رقاب العباد انيس منصور Hruf.net
http://hruf.net/
Keywords: hruf.net
Downloads: 248
[texts]010514 Handout
Westside Baptist Church's Handout, January 5, 2014
Keywords: Handout
Downloads: 13
[texts]011214 Handout
Westside Baptist Church's Handout, January 12, 2014
Keywords: Scripture References
Downloads: 23
[texts]01Histologie
jokhjhjj
Keywords: uhghg
Downloads: 281
[texts]02 HAPPY Embroidery Machine
02 HAPPY Embroidery Machine USB driver02 HAPPY Embroidery Machine02 HAPPY Embroidery MachineVersion 2.0.1.102 HAPPY Embroidery Machine SERIAL DOWNLOAD : 02 HAPPY Embroidery Machine download fullTips For Texas Hold Em That Involve Playing From Position. Always remember the 02 HAPPY Embroidery Machine odds when you place a bet. Without drugs, injections, sutures, pain, disfigurement or anything dangerous we can turn back the 02 HAPPY Embroidery Machine look of age in your face plus neck utilizing ...
Keywords: 02 HAPPY Embroidery Machine
[texts]02han2012
02han2012
Keywords: 02han2012
Downloads: 202
[texts]05 Haa Lughat Hadis Kitab
لغات الحدیث، ح
Keywords: لغات الحدیث
Downloads: 655
[texts]06 Healing&Patch Tool
06 Healing&Patch Tool
Keywords: photoshop; lessons; 6
Downloads: 66
[texts]07-15-201 HSOG POC AZO AUG Trades
Trades for SUG on AZO
Keywords: HSOG; POC; Colin Kumabe; Empowernet
Downloads: 185
[texts]07-15-2011 HSOG POC AZO JUL Expiration
Documents for the JUL HSOG POC AZO trade on expiration. Also, the progress of the AUG trade.
Keywords: HSOG; POC; Colin Kumabe; Empowernet
Downloads: 199
[texts]07-18-2011 HSOG POC AZO Update - Colin Kumabe
Purchased the AUG/SEP 300 Call Calendar and added more AUG 290-310 Iron Condors
Keywords: HSOG; POC; Colin Kumabe; Empowernet
Downloads: 195
[texts]07-20-2011 HSOG POC AZO Update - Colin Kumabe
Sold the AUG/ SEPT 310 Call Calendar
Keywords: HSOG; POC; Colin Kumabe; Empowernet
Downloads: 187
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)